ថ្នាំលាបស៊ីលីកុនចម្រុះពណ៌

  • ថ្នាំលាបស៊ីលីកូនចម្រុះពណ៌ Junbond

    ថ្នាំលាបស៊ីលីកូនចម្រុះពណ៌ Junbond

    Junbond colorant sealant គឺជាថ្នាំផ្សាភ្ជាប់ស៊ីលីកូនថ្នាក់ទីសំណង់មួយផ្នែក ដែលងាយជ្រាបចូលគ្រប់អាកាសធាតុ។វាព្យាបាលនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ជាមួយនឹងសំណើមនៅក្នុងខ្យល់ដើម្បីបង្កើតត្រាកៅស៊ូស៊ីលីកុនដែលអាចបត់បែនបានយូរអង្វែង។