ថ្នាំកូតដែលគ្មានក្រចក

 • Nail-free sealant

  ថ្នាំកូតដែលគ្មានក្រចក

  ជុនប៊ុន® Nail Free sealant
  * ម៉ាកថ្មី ១០០% និងមានគុណភាពខ្ពស់
  * ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ដំណោះស្រាយសមាសធាតុថ្លាថ្មីដែលមានសមាសធាតុតែមួយ។
  * កំដៅសីតុណ្ហភាពក្នុងបន្ទប់ងាយស្រួលដំណើរការដោយមិនចាំបាច់វេចខ្ចប់ឡើងវិញទេអាចបើកទាំងពីរបាន។ ជាមួយនឹងការបត់បែនខ្ពស់,
  * ខ្សែភាពយន្តទន់ប្រឆាំងនឹងរំញ័រនិងមិនជ្រាបទឹក
  * នេះគឺជាក្បឿងដែលមានអនុភាពកាវបិទកញ្ចក់